HOŞ GELDİNİZ (welcome)Arı gibi bir muhteşem canlıyla ilgileniyorum ne öğreniyorsam burada paşlaşmak istedim.Saygılar Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun


Salı, Aralık 25, 2007

OKU (yaradan rabbin adıyla oku)

Görsel veya yazılı olarak okuyabilmek bütün mesele bu

Evet, dostlar bu işi öğrenmek ve bilinçli arıcı olmak için kaynağından 2 yol:

1)Görsel; Beş duyu organımız ile görebildiğimiz KÂİNAT

2)Yazılı; Başta KURAN olmak üzere insanların yazdıkları

1)GÖRSEL: Beş duyu organımız ile algıladığımız şekli ile kâinat. Bütün kuralları Allah tarafından konmuş sevk ve idare edilen kâinat. Bu kurala ister bilimsel gerçek deyin ne derseniz deyin bilin ki o yaratanın koyduğu kurallar geçerlidir. Bazıları inanmaz ısrarla doğa kanunu der. Ne derse desin gerçek hep orda durur asla değişmez. Bu kainat Kurallarıyla ALLAH’ın dır. Bu kâinatın içinde bizi ilgilendiren varlık arının da onun koyduğu kurallar geçerlidir. Hayat döngüsü, yaşamsal faaliyetleri v.s. Burada bizim yapmamız gereken görsel olarak bu kuralları doğru olarak okuyabilmek.(Bu kurallar doğuşta genlerine işlenmiştir ve kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır.) İşte iyi bir gözlemci olmalıyız ki bu kralları öğrenebilelim. Bu kuralları öğrene bilen bir arıcı yerinde ve zamanında arıya yardımcı olur. Arı da bu yardımları alınca hızlı bir şekilde gelişme göstererek bizim istediğimizi bize verir. Hiç gözlem yapmamak veya yanlış gözlem bizi yanlış harekete götürür arıya fayda yerine zarar getirir.

2)YAZILI: Hata payı sıfır olan başta Kuran dedik. Çünkü O yazılı kitap Allahın sözüdür. Kurandaki ayetlere bakmalıyız. Ve ardından ilgili hadisler bunlara bakmalıyız. Daha sonra insanların kâinat kitabını okuya bildikleri şekli ile yazdıkları arı ile ilgili kitaplar, hata payı olan insanların yazdıkları belgeler. İşte ön şat bu: İnsanların yazdıklarında hata olabilir. Bu insanların yazdıklarını yaptık olmadığını gözlemledik. Asla ısrar etmemeliyiz. Çünkü arının gelişmesi için yaratanın koyduğu kurala uymuyor. Hemen terk etmeliyiz.

İşte arkadaşlar bizi başarıya götürecek iki temel kaynak.

Hiç yorum yok: